[Henk de Vos] Mediation

Werkwijze mediation

Ik geloof er in dat problemen oplosbaar zijn. Zeker als het gaat over problemen tussen mensen. De mediationaanpak is gebaseerd op een aantal belangrijke uitgangspunten:
  • Er moet sprake zijn van vrijwilligheid. Autonomie van partijen is belangrijk.
    Je bent en blijft verantwoordelijk over je eigen handelen en daarmee ook over hoe om te gaan met datgene dat je verdeeld houdt.
    Je kunt niet worden gedwongen tot mediation. Je bent vrij om de mediation af te breken.
  • Alles wat er aan de orde komt in mediation blijft vertrouwelijk, tenzij de partijen hierover een andere afspraak maken. Dat maakt dat partijen zich vrij voelen om datgene op tafel te leggen waar naar hun idee het probleem zit. Dat maakt ook dat je niet bang hoeft te zijn dat wat je zegt ook later tegen je gebruikt zal worden.
  • Uitgangspunt is dat beide partijen zich verantwoordelijk voelen voor het bereiken van een oplossing. Beide partijen tonen hiermee hun commitment.
  • Over het algemeen worden afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

De rol van de mediator

Als registermediator ben ik volstrekt onpartijdig en onafhankelijk. Ik zal ook niet komen met oplossingen, maar zorgen dat partijen zelf mogelijke passende oplossingen naar voren zullen brengen. De belangrijkste rol van de mediator is die van regisseur. Ik voer de regie over de gesprekken, waardoor beide partijen- in gelijke mate- ruimte krijgen, om hun standpunt naar voren te brengen.

De mediator heeft geen enkel belang bij de oplossing; dit betekent volledige neutraliteit ten opzichte van beide partijen.

Mijn jarenlange opgedane ervaring in het HRM vak zorgt ervoor dat conflicten op een goede manier kunnen worden afgewikkeld. Desgewenst kan bij de afronding, zoals bij het opmaken van een vaststellingsovereenkomst, een jurist worden geraadpleegd door partijen.

Ik ben als MfN (voorheen NMI) mediator verplicht te handelen volgens de Gedragsregels voor Mediators en het MfN Reglement. Er is een klachtenregeling en tuchtrecht van toepassing.