[Henk de Vos] Mediation

Wanneer is mediation zinvol

Ik ben als mediator gespecialiseerd in het begeleiden van partijen in arbeidsconflicten. Dit kan zijn bij een ontslag, maar ook als er sprake is van een conflict tussen werknemer en werkgever, tussen leidinggevende en medewerker of tussen werknemers onderling.

Mediation kan tevens ingezet worden wanneer een team in zijn geheel niet goed functioneert.

Mediation is zonvol als:
  • zelf actief invloed wilt uitoefenen op de oplossing
  • een vertrouwelijke behandeling wilt
  • verdere escalatie van het conflict wilt voorkomen
  • op een snelle manier wilt werken
  • op een informele manier kostenefficiënt wilt werken
  • de zakelijke of persoonlijke relatie wilt behouden of verbeteren en daarom
  • bij voorkeur een win-win resultaat wenst.