[Henk de Vos] Mediation

Mediation

Als mediator ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van partijen in arbeidsconflicten.

Mediaton is een manier om conflicten op te lossen buiten de rechter om. Het conflict waar je bij betrokken bent, loopt al geruime tijd. Het is lastig aan te geven waar het nu eigenlijk precies fout ging. Iedere partij vindt dat hij/zij gelijk heeft en heeft zich ingegraven.

De samenwerking verloopt slecht. De manier van samenwerken verloopt stroef. Gemaakte afspraken worden niet na gekomen. Er samen over praten lukt niet meer, emoties lopen hoog op. Er worden verwijten over en weer gemaakt.

Samenwerking op langere termijn lijkt onmogelijk. De samenwerking is dusdanig verstoord dat het het beste lijkt om op een goede manier uit elkaar te gaan.

Partijen storen zich aan elkaars persoonlijke en/of professionele gedrag, maar er is geen ruimte meer om elkaar hierop aan te spreken. De omgeving heeft hier last van, de kwaliteit van de te leveren werkzaamheden komt ernstig in gevaar. Er is grote kans op schade, schade aan personen en aan de zaak. Imagoschade is niet uit te sluiten. Zomaar een aantal voorbeelden. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om dergelijke conflicten uit te vechten en naar de rechter te stappen. Dat kan de juiste manier zijn. De rechter bepaalt op basis van wat hij leest en hoort wie van de partijen (juridisch) gelijk heeft.

De rechter doet dan een uitspraak, die bindend is. De vraag is echter of daarmee de problemen zijn opgelost, zelfs al is de uitspraak van de rechter in jouw voordeel

Mediation is een andere manier om conflicten op te lossen. Het is een vorm van conflictoplossing buiten de rechter om. Herstellen van de communicatie tussen partijen staat centraal bij mediation. Bij hoog oplopende conflicten wordt er vaak niet (meer) normaal en goed gecommuniceerd. Dat houdt in niet meer met elkaar praten, maar zeker ook niet naar elkaar luisteren. Met andere woorden, normaal contact tussen partijen vindt niet meer plaats.

Mediation betekent weer herstellen van de communicatie, weer met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Dit herstel vindt plaats in het bijzijn van de mediator. De mediator is een onafhankelijk iemand, die de gesprekken tussen alle betrokkenen in goede banen leidt. Met hulp van de mediator wordt de communicatie hersteld. Onder zijn begeleiding krijgen partijen weer inzicht wat de ander beweegt en wat de ander bedoelt.

De mediator zorgt ervoor dat de emotionele en inhoudelijke aspecten van het conflict uit elkaar gehaald worden. Op deze manier ontstaat er weer ruimte voor toenadering en kunnen partijen werken aan een voor ieder bevredigende oplossing voor de toekomst. Door het herstel van de communicatie, zijn partijen weer in staat realistische afspraken te maken met elkaar.

Ik pas de facilitaire mediation toe; dat wil zeggen dat ik procesgericht ben en niet inhoudsgericht. De focus ligt op de interactie tussen partijen. Ik begeleid partijen in het proces, waarin zij zelf uiteindelijk hun eigen overleg of onderhandeling voeren, waarna zij zelf hun eigen besluiten kunnen nemen over wat hen verdeeld houdt.